Home
Business
Self-help
Language
Grammar
Letter-writing
Dictionaries
General
Titles 1
Titles 2
Titles 3
Titles 4
Synopsis
Synopsis
Urusniaga
Motivasi
Bahasa
Surat Menyurat
Kesihatan
Kamus
Elektrik
Mekanik
Am
Senarai 1
Senarai 2
Sinopsis
Order/Enquiry

Please click here for contact details.

 

Sinopsis 

Apa Yang Perlu Sebagai Seorang Pengurus
Penulis: Daniel M. Boland
ISBN: 983-72-0278-5
Harga: RM 12.50  


Sekali pelanggan anda meminta untuk bercakap dengan pengurus, perniagaan anda dalam bahaya dan reputasi anda
dalam risiko. Jika anda tidak menanganinya secara sensitif, semuanya bertambah teruk bermula dari situ. Apa Yang Perlu Sebagai Seorang Pengurus mengajar kita bagaimana untuk mengekalkan pelanggan-pelanggan daripada mencapai titik kekecewaan sepenuhnya.

Dr. Boland mempersembahkannya dalam penerangan yang mendalam bagaimana pengaruh pengurus dan pucuk pimpinan boleh mengubah perlakuan pekerja. Kunci untuk mengelak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ialah dengan memastikan ia tidak terjadi. Apa Yang Perlu Sebagai Seorang Pengurus mengajar kita bagaimana berurusan dengan jurujual, pekerja-pekerja dan pelanggan-pelanggan.Kembali


Ensiklopedia Pengurusan: Rujukan Praktikal Bagi Pengurus Jilid 1 & Jilid 2
ISBN: 983-72-0470-2 / 983-72-0471-0
Harga: Jilid 1 - RM 39.50; Jilid 2 - RM 39.50

Dalam apa jua bidang atau tahap pengurusan, tanggungjawab seorang pengurus sememangnya luas. Adalah menjadi tugas dan kewajipan pengurus untuk memperolehi hasil yang memuaskan dengan melalui berbagai-bagai cara.

Buku ini menyediakan bahan bacaan yang mampu menarik minat pengurus dalam menyentuh tentang isu-isu dan kemahiran pengurusan. Perkara ini diberi penekanan supaya mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk mencapai kejayaan yang diimpikan.


Kembali

Pengurusan Terkini
Penulis: Haji Wan Azmi Ramli
ISBN: 983-72-0374-9 
Harga: (S/C) - RM 49.50; (H/C) - RM 69.50

Pengurusan Terkini mengandungi 17 Bab, memperkatakan secara mendalam mengenai Pengurus dan Pengurusan; sistemnya; kakitangan (personnel); perjawatannya; pentadbirannya; perancangannya; Kumpulan Kawalan Mutu Kerja (KKMK); pengukuran produktivitinya; peningkatan kualitinya; pengawalannya; penilaiannya; organisasi kerajaan Malaysia dengan contoh JKM/Pernas dan seumpamanya dan juga tentang IT dan Internet dalam pengurusan abad ke-21.

Penulis juga mengetengahkan teorinya sendiri iaitu TEORI KELAWAR yang memperkatakan tindak-tanduk si ketua yang sering kita temui dalam sesebuah organisassi/agensi. Saranannya disampaikan dengan begitu menarik sekali.


Kembali

Kuasa Dan Protokol Menuju Ke Puncak
Penulis: Jeffrey P. Davidson
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0512-1
Harga: RM 22.50

Jika anda seorang yang sibuk, inilah "bacaan cepat" yang mesti dimiliki - menjurus kepada teknik-teknik dan strategi-strategi bernilai yang pasti akan meningkatkan kejayaan anda dalam PERNIAGAAN dan dalam KEHIDUPAN PERIBADI anda.

Anda harus menguasai laku lazim dan protokol yang sewajarnya untuk cemerlang dalam persekitaran perniagaan dan sosial yang penuh dengan persaingan pada hari ini.


Kembali

Pemasaran Rangkaian Untuk Alaf Baru: Rahsia-Rahsia Pembinaan Organisasi Pemasaran Rangkaian Yang Bernilai Berjuta Dolar
Penulis: Dr. Joe Rubino
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0507-5
Harga: RM 19.00

Dengan buku ini ANDA akan:

Mendapat enam kunci yang dapat membuka pintu kejayaan dalam pemasaran rangkaian
Belajar bagaimana hendak membina perniagaan anda tanpa rasa ragu atau takut
Mencapai matlamat anda dengan cepat dengan menukar 'pendengaran' anda
Menggunakan Seni Prospek untuk menarik perhatian orang ramai umpama magnet
Memenangi pemasaran rangkaian
Memperkembangkan rancangan perniagaan langkah-demi-langkah bagi menjamin masa depan anda
Mencorakkan "Satu Tindakan Harian" yang meningkatkan pendapatan anda 10 kali ganda
Mencipta wawasan yang menjamin kejayaan anda

                                                           Dan BANYAK LAGI!!

Kembali


Kamus Kecil Emas Bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia
Penyusun: Ibrahim Ismail
Cetakan Pertama: 2000
ISBN: 983-72-0417-8
Harga: RM 9.90

Kamus ini disusun dalam satu kaedah yang boleh menjelaskan lagi makna dalam bahasa asalnya, iaitu Bahasa Malaysia disamping terjemahan dalam Bahasa Inggeris. Ini dibuat memandangkan Bahasa Malaysia begitu kaya dengan maknanya dan kadangkala boleh dibuat pelbagai tafsiran.

Bentuk susunannya juga memudahkan anda mencari perkataan yang dikehendaki. Hurufnya dicetak begitu jelas, terang dan menarik.

Kamus ini juga dapat membantu anda membuat rujukan ejaan istilah. Ejaan baru yang mutakhir digunakan dalam kamus ini. Dengan ini terhapuislah segala kesangsian yang anda hadapi selama ini mengenai penggunaan ejaan baru.


Kembali

Kamus Emas Bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris
ISBN: 967-9959-18-X
Harga: RM 5.90

Susunan abjad yang teratur akan memudahkan anda mencari perkataan yang dikehendaki. Hurufnya dicetak begitu jelas, terang dan menarik.

Kamus ini juga dapat membantu anda membuat rujukan ejaan istilah. Ejaan baru yang mutakir digunakan dalam kamus ini. Dengan ini terhapuislah segala kesangsian yang anda hadapi selama ini mengenai penggunaan ejaan baru.


Kembali

Kamus Jerman  Jerman-Malay  Malay-Jerman
ISBN: 978-983-72-0652-6
Harga: RM 15.00

Kamus Jerman ini merupakan usaha penyusunan yang luas dan sebahagian besar percakapan yang paling umum dipergunakan di Jerman.

Bahasa Jerman merupakan bahasa asing bagi kebanyakan orang Malaysia, oleh itu cara-cara yang tepat diperlukan untuk mempelajarinya. Justeru itu kamus ini khusus diterbitkan demi kepentingan orang Malaysia.


Kembali

Kamus Jepun (Jepun-Bahasa Melayu  Bahasa Melayu-Jepun)
ISBN: 983-72-0024-3
Harga: RM 19.00

Bahasa Jepun telah lama dipelajari oleh masyarakat kita, baik sebagai objek pendidikan mahupun sebagai alat komunikasi timbal balik antara Jepun-Malaysia. Maka dengan alasan tersebut kami menyusun kamus ini.

Kamus ini disusun dengan menggunakan huruf Latin agar mudah dipelajari, baik oleh para pelajar mahupun oleh masyarakat umum yang berminat untuk mempelajari bahasa Jepun.


Kembali

Kamus Lengkap Jepun  Inggeris-Jepun-Bahasa Malaysia
ISBN: 967-9959-89-9
Penyusun: Takahashi & Zainudin
Harga: RM 27.50

Kamus ini terdiri daripada tiga bahasa: Inggeris, Jepun dan Bahasa Malaysia. Penyusunan kamus ini dilakukan secara praktis, ringkas dan mudah sekali difahami.

Baik bagi orang yang baru belajar, mahupun bagi orang yang yang telah agak lama mengikuti kursus bahasa-bahasa asing ini, yang benar-benar berkeinginan maju demi masa depannya yang cemerlang, Kamus Lengkap Jepun  Inggeris-Jepun-Bahasa Malaysia ini merupakan suatu asas pengetahuan bahasa Inggeris dan Jepun yang perlu dimiliki.


Kembali

Kamus Lengkap Emas Bahasa Melayu
ISBN: 983-72-0514-8
Harga: RM 17.50

Kamus ini mengandungi pelbagai perkataan-perkataan dan istilah-istilah baru yang dikemaskinikan khususnya untuk membantu para pelajar di dalam pembelajaran mereka dan juga untuk kegunaan pembaca secara umumnya.

Kamus ini memainkan peranan dalam memberikan maklumat bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh Bahasa Malaysia sejak kebelakangan ini. Kamus ini juga diberikan penekanan dari segi:

Susunan abjad yang teratur
Lengkap dengan huraian
Makna yang jelas dan padat
Menggunakan bahasa yang mudah difahami

Kembali

Kamus Mega Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris
ISBN: 983-72-0329-3
Harga: Hard Cover RM 45.00

Kamus ini tidak mengehadkan penggunaannya kepada sesetengah golongan sahaja. Ia terbuka kepada semua! Tidak kira sama ada anda seorang pelajar ataupun seorang suri rumah. Ia juga dapat membantu seorang penterjemah mencari padanan perkataan yang sesuai daripada perkataan bahasa Melayu (bahasa sumber) kepada bahasa Inggeris (bahasa sasaran).

Kembali

Kamus Kejuruteraan Elektrik
Penyusun: Zakaria Osman
ISBN: 983-72-0372-2
Harga: RM 25.00

Kamus Kejuruteraan Elektrik ini telah disusun untuk meliputi istilah-istilah terpilih daripada pelbagai aspek kejuruteraan elektrik. Pemilihan istilah-istilah tersebut telah dilakukan dengan teliti terutamanya berdasarkan maklumat yang terkini. Di mana perlu, lukisan-lukisan garis ditambah bagi menjelaskan lagi maksud istilah-istilah tersebut.

Kembali

Kamus Teknikal Dan Kejuruteraan Dengan Istilah Kejuruteraan
ISBN: 983-72-0004-9
Harga: RM 25.00

Kamus Teknikal Dan Kejuruteraan Dengan Istilah Kejuruteraan ini diterbitkan khusus untuk keperluan golongan pelajar yang mempelajari bidang teknikal dan kejuruteraan di peringkat sekolah, kolej dan universiti. Secara umum, ia juga dapat membantu golongan pekerja yang terlibat dalam bidang kerjaya teknikal dan kejuruteraan.

Kamus ini mengandungi 1000 masukan yang meliputi segenap aspek teknikal dan kejuruteraan serta disusun mengikut urutan abjad untuk rujukan yang mudah. Disamping itu juga, terdapat gambar rajah - gambar rajah yang jelas untuk mudah difahami oleh pembaca.


Kembali

Kamus Internet 
Penyusun: David Brown Jr.
Cetakan Pertama: 2002
ISBN: 983-72-0468-0
Harga: RM 17.50

Kamus Internet ini deterbitkan khusus untuk pengguna-pengguna internet. Kamus ini mengandungi istilah-istilah yang tidak terdapat di mana-mana kamus yang sedia ada.

Dalam kamus ini, istilah-istilah disusun mengikut abjad secara teratur di samping huraian istilah diterangkan dalam bahasa yang mudah difahami.


Kembali

Kamus Komputer Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia
ISBN: 983-72-0026-X
Harga: RM 19.00

Sejajar dengan perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi, penggunaan komputer juga bertambah penting dalam pelbagai bidang. Justeru, Kamus Komputer ini disusun khusus untuk pengguna-pengguna atau mereka yang berminat mengetahui istilah teknikal berkenaan dengan komputer. Ini kerana istilah komputer mempunyai pengertian yang khusus dan biasanya tidak terdapat di dalam kamus-kamus umum yang lain.

Istilah-istilah ini ditulis menggunakan Bahasa Inggeris, diikuti dengan Bahasa Malaysia dan disusuli dengan tafsiran serta penerangan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Malah, ia juga mengandungi singkatan-singkatan istilah tersebut dan definisinya.


Kembali

Kamus Komputer Bergambar (Untuk Umur 9 Hingga 99 Tahun)
Penyusun: Anil Madaan
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0501-6
Harga: RM 42.50

Kamus komputer ini mengandungi pelbagai istilah-istilah terkini yang berkaitan dengan dunia komputer. Grafiknya yang menarik dan bewarna-warni serta mudah difahami menjadikan kamus ini amat bermanfaat dari segenap aspek pembelajaran. Kamus ini menerangkan hampir kesemua istilah-istilah biasa yang berkaitan dengan perkakasan, perisian, multimedia dan internet. Ia amat berguna kepada orang yang baru hendak mula belajar komputer dan juga orang yang sudah mahir tentang komputer.

Kembali

Apa Yang Harus Diungkapkan Dalam Bahasa Inggeris
Penulis: Nurul Huda
ISBN: 967-9959-23-6
Harga: RM 2.90

Buku ini memuatkan kalimat-kalimat bahasa Inggeris yang seringkali diucapkan dalam pergaulan dan percakapan seharian dalam bahasa yang mudah dan ringkas.

Kembali

Cara Menguasai Pertuturan Bahasa Inggeris: Bertutur Bahasa Inggeris Dengan Cara Yang Efektif Dan Sistematik
Penulis: Ibrahim ismail
ISBN: 983-72-0084-7
Harga: RM 10.00

Sejak kebelakangan ini, kerajaan telah menyeru para pelajar di Malaysia agar menguasai Bahasa Inggeris dengan baik bagi memperlengkapkan diri mereka dalam menghadapi era globalisasi masa kini.

Memang tidak dinafikan, kebanyakan para pelajar di Malaysia gagal memahami tentang cara atau kaedah bagaimana untuk menguasai pertuturan Bahasa Inggeris dengan baik. Banyak faktor yang menyumbang ke arah fenomena ini dan jika ia dibiarkan berlarutan nescaya negara kita akan gagal dalam melahirkan pelajar yang mampu membawa wawasan negara dan juga untuk berdaya saing dengan negara-negara lain di masa hadapan.

Diharapkan buku ini dapat memberi panduan dan manfaat kepada para pelajar bagi memperbaiki kelemahan dan meningkatkan penguasaan pertuturan Bahasa Inggeris mereka dengan lebih baik.


Kembali

Bahasa Inggeris Untuk Sekretari
Penulis: Zakaria Hashim
ISBN: 983-72-0465-6
Harga: RM 15.00

Sebagai seorang sekretari, anda adalah tulang belakang kepada perubahan syarikat. Ini kerana dengan kemampuan anda berbahasa Inggeris dengan baik, dapat memberi imej terbaik mengenai pihak atasan dan syarikat anda kepada tetamu atau pelanggan.

Buku ini dapat menjadi teman terdekat anda dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggeris. Buku ini mencakupi semua masalah yang biasa ditemui dalam tugas seharian anda di pejabat mulai dari menerima tetamu, bercakap di telefon, menulis surat, menyusun jadual dan banyak lagi.


Kembali

Pertuturan Bahasa Arab Mudah Dan Praktis
Penulis: Nurul Huda
ISBN: 978-983-72-0594-9
Harga: RM 9.00

Buku ini dapat memberi pertolongan yang besar kepada anda yang bercadang untuk melawat, belajar, bekerja atau tinggal di negeri-negeri yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dan perhubungan.

Kandungan buku ini lebih memberi penumpuan kepada perkara-perkara utama dan asas dalam perbualan. Ini termasuklah semasa berurusan di kaunter lapangan terbang, imigresen, hotel, pejabat pos, hospital dan restoran. Bahasa yang digunakan adalah mudah dan senang difahami. Kaedah sebutan dalam Bahasa Malaysia turut disediakan untuk kemudahan pengguna.


Kembali

Perbualan Bahasa Arab Dalam 30 Hari
Penulis: Nurul Huda
ISBN: 967-9959-21-X
Harga: RM 7.50

Kandungan buku ini lebih ditumpukan kepada perkara-perkara utama dan asas dalam perbualan. Ini termasuklah untuk urusan jual-beli, di kaunter hotel, pejabat pos dan hospital.  Bahasa yang digunakan adalah mudah dan senang difahami. Satu lagi keistimewaan buku ini ialah ia disediakan dalam tiga bahasa iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab.  

Kembali

Kaedah Tatabahasa Arab: Panduan Lengkap Dan Sistematik Dalam Mempelajari Ilmu Nahu, Sorof Dan Balaghah
Penulis: Hifni Bek Dayyab dll.
ISBN: 967-9959-36-8
Harga: RM 17.50

Buku Kaedah Tatabahasa Arab ini adalah terjemahan dari buku asal Qawaidul Lughahtil Arabiyyah yang dikarang oleh sekumpulan ahli Lughah dari Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir.

Terjemahan buku ini dilakukan khusus untuk membantu para pelajar di peringkat sekolah menengah dan sekolah tinggi agama dan institusi perguruan tinggi agama. Buku ini dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para pelajar yang selama ini sukar untuk menguasai pembelajaran mereka terutamanya dalam bidang ilmu Nahu, Sorof dan Balaghah.

Buku ini diterjemahkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dan tepat supaya para pelajar dapat memahami dengan jelas, dan seterusnya dapat melihat secara tertib terjemahannya yang selari dengan setiap konteks ayat dan kalimah pada naskhah asalnya.


Kembali

Bertutur Bahasa Jepun Dalam 30 Hari
Penulis: Jamil Hashim
ISBN: 983-72-0094-4
Harga: RM 10.00

Seseorang yang tidak pernah mendengar pertuturan bahasa Jepun boleh belajar menyebut perkataan-perkataan Jepun dengan betul hanya dalam beberapa minit sahaja. Tanggapan bahawa bahasa Jepun sukar untuk dipelajari dan disebut adalah tidak betul. Mereka mungkin keliru kerana kesukaran menyebut beberapa perkataan yang jarang didengar dengan betul. Dengan mengikuti arahan yang mudah seperti yang diterangkan di dalam buku ini, anda akan mengajar diri anda sendiri untuk menyebut perkataan-perkatan Jepun dengan lebih baik hanya dalam masa 20-30 minit. Kemahiran ini akan membolehkan anda berkomunikasi dalam bahasa ini dengan pantas.

Kembali

Perbualan Bahasa Thai Cepat Dan Mudah
Penulis: Yazid Emwat
ISBN: 983-72-0083-9
Harga: RM 9.90

Buku ini disusun bagi kegunaan pelawat-pelawat yang ingin melawat ke negeri Thai. Tujuannya ialah untuk mengajar cara menggunakan perkataan dan frasa harian yang mudah yang membolehkan seseorang pelawat itu bertutur dalam bahasa Thai. Pemilihan perkataan dan frasa dalam buku ini boleh mengelakkan pelawat-pelawat daripada salah faham apabila berurusan dengan hotel, membeli-belah, restoran atau bertanyakan jalan atau lorong yang betul. Ejaan Rumi digunakan secara keseluruhannya dan penggunaan simbol-simbol yang mengelirukan adalah dielakkan.

Kembali

Perbualan Bahasa Mandarin Cepat Dan Mudah
Penulis: Ibrahim Ismail
ISBN: 983-72-0545-8
Harga: RM 17.50

Buku Perbualan Bahasa Mandarin Cepat Dan Mudah ini perlu dimiliki oleh para pelajar yang berminat untuk mempelajari dan menguasai Bahasa Mandarin dengan cepat. Terdapat banyak contoh-contoh perbualan dalam beberapa situasi dan lokasi yang sering berlaku dalam kehidupan seharian yang bertujuan untuk memantapkan lagi pemahaman para pelajar.

Buku ini juga boleh dijadikan sebagai satu panduan bagi para pelancong luar negara khususnya dari negara China, yang ingin melawat tempat-tempat menarik dan bersejarah di Malaysia. Secara tidak langsung, buku ini akan memudahkan lagi komunikasi antara mereka dengan penduduk tempatan semasa berada di Malaysia.


Kembali

Belajar Bahasa Jepun Cepat Dan Mudah
Penulis: Jamil Hashim
ISBN: 978-983-72-0570-3
Harga: RM 19.90

Buku ini perlu dimiliki oleh para pelajar yang berminat untuk mempelajari dan menguasai bahasa Jepun dengan cepat. Terdapat banyak contoh-contoh perbualan di beberapa situasi dan lokasi yang berlaku dalam kehidupan seharian untuk memantapkan lagi pemahaman para pelajar.

Kembali

Menulis Surat Rasmi Dan Surat Perniagaan Dengan Contoh-Contoh
Penulis: Ibrahim Ismail
ISBN: 967-72-0019-7
Harga: RM 17.50

Buku ini bertujuan untuk memberi panduan penting kepada seseorang dalam menulis surat rasmi dan surat perniagaan secara efisien.  Sebelum seseorang itu hendak menulis sesuatu surat sama ada surat rasmi ataupun surat perniagaan, terlebih dahulu ia perlu memberi penekanan tentang beberapa perkara penting; antaranya tujuan surat itu ditulis dan kepada siapa, menggunakan bahasa yang mudah dan jelas, mengelakkan ungkapan atau klise yang tidak memberi apa-apa makna, menggunakan tatabahasa yang betul dan sebagainya. Jika panduan-panduan dalam menulis surat ini diikuti dengan sistematik, pembaziran masa dan tenaga dapat dielakkan.

Kembali

Panduan Surat-Menyurat Sosial Dan Perniagaan Dengan Cara Mengalamatkan Surat Dan Contoh-Contoh
Penulis: Ibrahim Ismail
ISBN: 967-9959-11-2
Harga: RM 12.00

Buku ini boleh meningkatkan kemahiran dan kecekapan anda dalam hubungan Sosial dan Perhubungan. Contoh-contoh panduan ini adalah lengkap dan mudah difahami serta memenuhi kehendak semua peringkat.

Kembali

Contoh Surat-Surat Urus Niaga Yang Komprehensif: 
Panduan Lengkap Untuk Tokoh Korporat Yang Sibuk
Penulis: Ibrahim Ismail
ISBN: 983-72-0235-1
Harga: RM 22.50

Buku ini mengandungi lebih daripada 300 surat-surat urus niaga yang efektif dan komprehensif yang merangkumi pelbagai jenis cabang urus niaga. Ia boleh dijadikan sebagai suatu panduan yang bermanfaat untuk syarikat-syarikat perniagaan dan badan-badan korporat masa kini dalam menjalankan sesuatu urus niaga. Surat-surat ini ditulis dalam bentuk gaya moden di samping susunan bahasa yang mudah difahami, untuk memberi suatu gambaran tentang prinsip-prinsip urus niaga yang efisien dan efektif, khusus dalam sistem perdagangan dan perniagaan.

Buku ini adalah satu manual bantuan yang efektif bagi golongan usahawan dan tokoh-tokoh korporat dalam menjalankan urus niaga masing-masing dan ia juga boleh dijadikan sebagai panduan oleh para pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi yang mempelajari bidang perniagaan dan pengurusan korporat masa kini.


Kembali

Merancang Kehidupan Seharian Anda
Penulis: Sherina
ISBN: 983-72-0172-X
Harga: RM 10.90

Buku ini mengandungi 30 cara atau kaedah untuk anda jadikan panduan bagi merancang kehidupan seharian dan juga masa depan anda.

Ia dipersembahkan dalam gaya bahasa yang mudah supaya para pembaca dapat memahami dan mengamalkannya dengan teratur dan sempurna.


Kembali

Kursus 5 Hari Berfikir
Penulis: Edward de Bono
ISBN: 983-72-0258-0
Harga: RM 17.50

Ramai orang tidak mengambil berat tentang cara berfikir. Ini kerana mereka menganggap berfikir berlaku secara semulajadi dan tidak memerlukan kemahiran. Justeru, buku ini ditulis untuk menerangkan teknik-teknik berfikir melalui situasi-situasi terpilih berdasarkan situasi yang mudah, penglibatan dan pencapaian agar ia dapat menimbulkan keseronokan kepada pembaca dan membina suatu kesedaran dalam cara berfikir sendiri.

Kembali

Buku Panduan Untuk Revolusi Positif
Penulis: Edward de Bono
ISBN: 983-72-0270-X
Harga: RM 17.50

Buku ini sebenarnya bukanlah mengenai kebiasaan berfikir dan cara-cara berfikir. Buku ini adalah mengenai latar belakang asas dan situasi bagaimana kita dapat menggunakan kemahiran berfikir kita. Jikalau kita sudah bersedia untuk menjadi negatif, kemahiran berfikir kita akan membantu kita menjadi negatif. Jikalau kita bersedia menjadi positif, kemahiran berfikir kita akan membantu kita menuju ke arah itu. Ini bukan sikap berat sebelah emosi kita - ini merupakan sikap asas kewujudan kita.

Kembali

12 Langkah Menuju Daya Ingatan Lebih Baik
Penulis: Imran Jafar
ISBN: 983-72-0369-2
Harga: RM 15.00

12 Langkah Menuju Daya Ingatan Lebih Baik memberi anda petunjuk-petunjuk berguna serta teknik-teknik efektif untuk mengingati nama, wajah, tempat, alamat dan perkara-perkara lain yang sangat sulit untuk diingati. Anda akan belajar bagaimana cara menyerap data secara lebih efisien, menyimpannya dalam ingatan, dan mengingatinya ketika diperlukan. Anda akan menjadi pengacara yang lebih baik, pekerjaan dan kemampuan anda akan meningkat dan anda tidak akan menjadi pelupa lagi.

Kembali

Pemikiran Selari
Penulis: Edward de Bono
ISBN: 983-72-0412-5
Harga: RM 22.50

Selama 2500 tahun, kita telah mengikuti sistem pemikiran yang dirangkakan oleh ahli-ahli falsafah Yunani, iaitu Socrates, Plato dan Aristotle, berdasarkan analisis, penilaian dan pendebatan. Adakah pemikiran tradisional ini memadai pada hari ini?

Petak-petak lama tidak lagi memadai untuk menangani dunia yang pesat berubah pada hari ini. Jadi penilaian dan pendebatan tidak lagi dapat menyelesaikan masalah atau memajukan kita. Kita perlu beralih daripada penilaian kepada merekabentuk. Bagaimana kita boleh merekabentuk ke hadapan daripada 'kemungkinan selari'?


Menerima kemungkinan tanpa menilainya dan meletakannya secara selari
Menerima kedua-dua belah percanggahan dan meletakannya secara selari
Kemudian merekabentuk ke hadapan daripada kemungkinan selari

Edward de Bono merupakan salah seorang pemikir tentang pemikiran yang terkemuka di dunia. PEMIKIRAN SELARI bukan tentang falsafah tetapi tentang pemikiran praktikal yang diperlukan untuk melakukan sesuatu.

Kembali

Sistem Ultra Minda ESP Jose Silva: Perubahan Minda Menuju Kejayaan
Penulis: Ed Bernd Jr.
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0510-5
Harga: RM 32.50

Buku ini menerangkan cara bagaimana anda boleh menggunakan kuasa minda anda yang sungguh menakjubkan itu untuk berkomunikasi dengan suatu kuasa yang lebih tinggi dan memohon bimbingan yang akan membolehkan anda berjaya, bahagia serta berasa puas hati dengan kehidupan anda di muka bumi.

Dala buku ini anda berpeluang untuk mempelajari suatu siri teknik pengurusan diri yang unggul dan yang boleh membantu anda bagi mengatasi segala rintangan yang menghalang usaha anda untuk mencapai kejayaan dan memenuhi matlamat sebenar kehidupan anda di dunia ini.


Kembali

Berani Menang
Penulis: Mark Victor Hansen & Jack Canfield
ISBN: 983-72-0422-2
Harga: RM 19.90

BERANIKAH ANDA MENYAHUT CABARAN?
Bagaimanakah pencapaian anda sekarang?
Boleh tahan saja? Tidak begitu baik? Boleh hidup?

Mark Victor Hansen percaya bahawa banyak lagi yang boleh kita nikmati dalam kehidupan ini ..... jika kita berani mencuba. Berani Menang memberikan satu panduan untuk melakukannya - dengan membina keyakinan dan juga harga diri membolehkan kita berfikir seperti seorang pemenang. Program yang mudah ini amat berkesan untuk semua orang, tidak kira apa matlamat peribadi mereka.


Kembali

Ke Arah Hidup Tenteram Dan Bahagia
Penulis: Dale Carnegie
ISBN: 983-72-0141-X
Harga: RM 27.50

Buku ini:

Memberikan petunjuk-petunjuk yang praktik dan sudah teruji untuk mengatasi kesedihan, rasa cemas dan kegelisahan hidup
Memberikan petunjuk cara mengurangkan 50 peratus daripada rasa cemas dan kesedihan anda di bidang perniagaan dengan sekelip mata
Memberi anda 7 cara untuk memperolehi kehidupan yang tenteram dan bahagia
Memberikan petunjuk kepada anda mengenai cara mengurangkan rasa cemas dan kesedihan hati di bidang kewangan
Memberikan petunjuk cara mengambil keuntungan daripada kritikan yang dilontarkan terhadap anda
Memberikan petunjuk kepada suri rumahtangga bagaimana cara menghindarkan rasa penat - dan cara mengekalkan awet muda
Memberikan petunjuk kepada anda cara menghindarkan pengaruh emosi
Menunjukkan 4 amalan baik untuk mencegah rasa letih, sedih, cemas dan gelisah
Menyajikan kisah-kisah orang biasa dan masyhur, yang bercerita dengan kata-kata mereka sendiri, bagaimana mereka mengatasi rasa cemas, gelisah dan sedih dan kemudiannya bagaimana mereka dapat hidup tenteram, gembira dan bahagia.


Kembali

Pengurusan Diri Untuk Kejayaan
Penulis: John Tschohl
ISBN: 983-72-0281-5
Harga: RM 25.00

Sebuah cerita kejayaan John Tschohl atas usahanya sendiri akan memberitahu segalanya apa yang anda perlu tahu. Buku ini adalah buku yang berkesan, yang dihasilkan oleh ushawan khidmat industri pertama yang seumpama untuk khidmat indutri profesional. Ia padat dengan maklumat-maklumat yang bernilai dan diperturunkan dengan jelas. Anda akan mempelajari:

Peluang sebagai modal untuk kemajuan kerjaya
Menyepadukan pemikiran kemajuan diri dengan konsep-konsep khidmat penting
Ketahui sikap menerusi teknik-teknik pengakuan berkesan
Memantapkan objektif yang jelas untuk memuaskan tujuan kewangan
Pemerolehan responsif hubungan menang dengan pengurus anda dan pelanggan
Membentuk strategi untuk pengenalan dan pelaksanaan

... dan ratusan teknik lain agar anda juga boleh MEMBUAT KEUNTUNGAN dan MENANG.

Kembali

Kunci Kejayaan Napoleon Hill
Penulis: Imran Jafar
ISBN: 983-72-0405-2
Harga: RM 22.50

Buku ini mengandungi konsep dan idea yang dikembangkan selepas terbitnya buku Think and Grow Rich yang memuatkan perbicaraan dan penelitian yang praktikal dan terus terang tentang 17 prinsip kejayaan. Prinsip ini telah diakui oleh Hill sebagai pusat kepada tindakan dan sikap setiap orang yang telah memperoleh pencapaian dan kejayaan yang berkekalan.

17 prinsip yang dibincangkan ini adalah daripada membina satu tujuan yang pasti dalam hidup anda kepada memupuk wawasan kreatif dan dan mengubah tabiat yang sudah berakar umbi. KUNCI KEJAYAAN NAPOLEON HILL menunjukkan kepada anda cara mengenal pasti prinsip ini dalam diri anda supaya anda boleh menambah dan memperteguhkan prinsip ini serta menyertakannya dalam segala yang anda lakukan.


Kembali

Mencapai Kejayaan Dan Kebahagiaan Hidup: Petua Untuk Menikmati Kehidupan Yang Ceria, Bahagia Lagi Bermakna
Penulis: Jamil Hashim
Cetakan Pertama: 2005
ISBN: 983-72-0546-6
Harga: RM 19.00

Satu prinsip penting yang boleh anda pelajari dari buku ini ialah kita harus mendaki tangga kejayaan dan kebahagiaan, dari satu tangga ke satu anak tangga. Justeru, buku ini merangkakan satu program sepanjang tahun untuk anda ikuti setapak demi setapak. Anda bermula dengan matlamat jangka panjang. Semakin anda tumpukan tenaga dan perhatian untuk mencapai matlamat jangka panjang ini, segala perkara remeh dan kegagalan kecil saban hari dan minggu tidak akan dapat melemahkan semangat dan tekad anda. Sentiasa ingat: tiada apa pun perkara yang berlaku secara tidak sengaja mahupun secara kebetulan dan dalam sanubari kita semua terpendam suatu tenaga yang amat besar yang tidak terbayang oleh fikiran kita.

Kembali

Adab Dan Profesionalisme: Gelagat, Taktik Dan Praktik: Pengadaptasian Yang Perlu Anda Amalkan Dalam Persekitaran Tempat Kerja
Penulis: Imran Jafar
ISBN: 983-72-0552-0
Harga: RM 9.90

Buku ini mengetengahkan tentang adab-adab atau tatasusila yang perlu ada di dalam diri seseorang untuk mempraktikkannya di dalam pelbagai aspek kehidupan mereka.

Setiap individu perlu menitikberatkan adab-adab atau tatasusila yang baik di dalam pertuturan dan perlakuan mereka. Segala amalan murni yang disemaikan oleh individu di dalam pelbagai bidang kerjaya dengan mengamalkan adab-adab mulia ke arah menjadikan budaya kerja yang profesionalisme, akan menjadi contoh teladan dan seterusnya ia akan dipandang tinggi oleh masyarakat di sekelilingnya.


Kembali

Manual Pertolongan Cemas: Prosedur kecemasan untuk setiap orang, di tempat kerja, di rumah, di waktu lapang
Penyusun: St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance Association & British Red Cross
Disemak & Dikemaskinikan sepenuhnya: 2005
ISBN: 983-72-0535-0
Harga: RM 39.50

Buku panduan ini merupakan manual rasmi Voluntary Aid Societies - St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance Association dan British Red Cross.

Buku ini memberikan panduan menyeluruh untuk merawat mangsa kecederaan dari kesemua peringkat umur dalam sebarang kecemasan.

Edisi terbaru yang direka bentuk dan disusun semula dengan lengkap untuk memudahkan akses segera bagi maklumat penting pertolongan cemas
Teks dikemaskinikan sepenuhnya bagi garis panduan pemulihan pernafasan yang terkini
Ilustrasi keseluruhan berserta dengan fotograf yang khusus dan lakaran anatomi

Kembali

Pertolongan Cemas Dan Rawatan Kecemasan
Penulis: Azizah Ismail
ISBN: 983-72-0504-0
Harga: RM 17.50

Buku Pertolongan Cemas Dan Rawatan Kecemasan ini diterbitkan khusus untuk kegunaan jururawat dan pembantu perubatan profesional. Buku ini adalah sebagai panduan terkini dalam kursus Rawatan Umum dan Perbidanan.

Pertolongan cemas ini amat penting dan perlu diberi pendekatan yang terbaik kepada masyarakat umum untuk menghadapi situasi mangsa-mangsa kemalangan, malapetaka dan bencana alam yang lain. Pertolongan cemas ini merupakan rawatan atau jagaan yang bersifat sementara yang diberikan kepada orang yang cedera dan sakit sehingga khidmat ahli pertolongan cemas diperolehi. 


Kembali

Pertolongan Cemas Untuk Kanak-Kanak Cepat: Prosedur kecemasan untuk semua ibu bapa dan penjaga
Dengan Kerjasama Palang Merah British
ISBN: 983-72-0138-X
Harga: RM 29.90

Buku ini memberikan panduan yang amat berguna kepada ibu bapa dalam menghadapi sebarang kemalangan dan kecemasan yang menimpa anak-anak mereka daripada luka dan lebam, kepada tercekik dan keracunan, dengan cepat dan yakin.

Setiap rawatan ditunjukkan langkah demi langkah menerusi gambar yang terang dan jelas
Susunan dan rekaletak memudahkan rujukan dalam masa kecemasan
Padat dengan panduan-panduan yang berguna untuk mencegah kemalangan di dalam dan di sekitar rumah

Kembali

Buku Kecil Pertolongan Cemas
Penyusun: Palang Merah British
ISBN: 983-72-0626-9
Harga: RM 17.50

Buku panduan yang amat autoritatif untuk rawatan kecemasan dan teknik pertolongan cemas.

Setiap tahun begitu banyak kemalangan yang berlaku di dalam dan di sekitar rumah. Buku kecil pertolongan cemas menyediakan kepada anda dan keluarga rujukan yang mudah untuk tindakan segera. Ia mengandungi informasi penting berkenaan:
Prinsip-prinsip pertolongan cemas
Teknik-teknik menyelamat nyawa
Rawatan kepada kebanyakan kemalangan yang sering berlaku
Asas alat pertolongan cemas

Kembali

Asas Kejururawatan
Penulis: Azizah Ismail
ISBN: 983-72-0368-4
Harga: RM 15.00

Buku Asas Kejururawatan ini ditulis khusus untuk membantu para jururawat yang terlibat dalam bidang kejururawatan. Ia merupakan buku panduan pertama yang berguna tentang teknik, prinsip dan permasalahan kejururawatan.

Buku ini perlu dimiliki oleh pelatih-pelatih yang terlibat secara langsung dalam ilmu kejururawatan dan sebagai buku rujukan segera oleh para jururawat.


Kembali

Prinsip Dan Amalan Dalam Bidang Kejururawatan
Penulis: Azizah Ismail
Cetakan Terbaru: 2013
ISBN: 983-72-0550-4
Harga: RM 32.50

Buku PRINSIP DAN AMALAN DALAM BIDANG KEJURURAWATAN ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang mempelajari bidang pengkhususan kejururawatan di institusi-institusi di negara ini.

Buku ini mengandungi pelbagai prinsip-prinsip dan amalan-amalan yang lazim digunakan dalam bidang kejururawatan. Terdapat banyak maklumat-maklumat penting yang disusun dan dikemaskinikan bagi memantapkan pengetahuan dan seterusnya memudahkan kefahaman para pelajar mengenai bidang kejururawatan ini.


Kembali

Kamus Kejururawatan
Penulis: Azizah Ismail
ISBN: 983-72-0428-1
Harga: RM 18.50

Kamus Kejururawatan ini diperlengkapkan dengan pencakupan autoritatif dan komprehensif perbendeharaan yang diperluaskan dalam profesion spesifik, terdapat banyak kata masukan dalam bidang-bidang seperti perubatan, pembedahan, anatomi dan psikologi, psikiatri, pemakanan dan farmakologi (termasuk dadah-dadah baru yang baru-baru ini diperkenalkan dalam pengamalan klinikal).

Kembali

Prosedur Kejururawatan Kecemasan
Penulis: Mary E. Mancini
ISBN: 983-72-0280-7
Harga: RM 24.50

Prosedur Kejururawatan Kecemasan ini disediakan sebagai bahan rujukan segera kepada para jururawat yang berkhidmat dalam Jabatan Kecemasan. Ia memberikan rujukan segera kepada pelbagai prosedur yang seringkali dihadapi oleh jururawat-jururawat ini. Prosedur-prosedur ini dipersembahkan dalam format yang amat berguna kepada jururawat: dalam bentuk penyenaraian yang mudah, buku ini memberikan tujuan, petunjuk, kontraindikasi, kelengkapan dan prosedur langkah demi langkah, susulan dan dokumentasi bagi setiap prosedur yang diberikan. Setiap prosedur distrukturkan dalam cara yang sesuai digunakan sebagai piawai rawatan atau pengawas jaminan mutu.

Kembali

Anatomi Dan Fisiologi Untuk Jururawat
Penulis: Evelyn C. Pearce
ISBN: 983-72-0456-7
Harga: RM 37.50

Pelajaran anatomi dan fisiologi terkenal sebagai pelajaran yang membosankan dan kurang menarik. Namun, buku ini lain daripada yang biasa kerana ia memuatkan lebih daripada 200 rajah yang berfungsi sebagai bahan ilustrasi sehingga anatomi dan fisiologi menjadi begitu memikat. Rajah-rajah yang sederhana tetapi tepat membolehkan para pembaca mencapai sasaran pelajaran anatomi dan fisiologi. Karangan asal di dalam bahasa Inggeris yang telah diulang cetak sebanyak 16 kali menunjukkan bahawa ia mempunyai daya tarikan yang tersendiri.

Buku ini bukan sahaja bermanfaat kepada para pelajar kejururawatan tetapi juga bagi mahasiswa kedoktoran dan sekolah-sekolah umum sebagai pelengkap pendidikan ilmu biologi dan ilmu kesihatan.


Kembali

Mengatasi Tekanan
Penulis: Dr. Richard Gillett
ISBN: 983-72-0279-3
Harga: RM 39.90

Buku ini merupakan suatu panduan yang komprehensif untuk mencegah, merawat dan mengatasi tekanan, termasuk kaedah-kaedah ortodoks, alternatif dan membantu diri.

Mengatasi Tekanan adalah panduan yang mudah, menyedarkan dan konstruktif kepada masalah yang amat meluas. Buku ini melihat pada semua tahap tekanan, menjelaskan bagaimana sejarah silam seseorang itu dan personaliti dan juga faktor-faktor fizikal boleh menjejaskan tahap mental dan melihat dan mengatasi tekanan, daripada kaedah bantu diri yang mudah kepada bentuk psikoterapi dan rawatan fizikal. Rawatan adalah panduan untuk menolong pembaca mencari terapi yang betul. Bahagian yang akhir membincangkan cara-cara untuk menghalang pengulangan.


Kembali

Memerangi Penyakit Jantung
Penulis: Dr. Chandra Patel
ISBN: 983-72-0259-9
Harga: RM 37.50

Memerangi Penyakit Jantung menerangkan bagaimana jantung dan sistem peredaran bekerja dan menceritakan bagaimana maslah-masalah dapat dicegah, dikenalpasti dan kemudiannya dirawat dengan menggunakan kombinasi sumber-sumber perubatan yang terkini dan kuasa semulajadi badan untuk sembuh. Bahagian menolong diri sendiri memfokus ke atas langkah-langkah konkrit yang banyak yang boleh kita ambil bagi mencegah apa yang dikatakan sebagai pembunuh nombor satu dalam dunia perindustrian dan sebab utama kehilangan upaya.

Kembali

Herba Sumber Perubatan Tradisional
Penulis: Ayob Ismail
Cetakan Pertama: 2001
ISBN: 983-72-0445-1
Harga: RM 15.00

Dunia sekarang semakin moden dan canggih tetapi mengapa petua orang tua-tua di dalam menghadapi masalah perubatan seharian harus kita lupakan?

Petua orang tua-tua tidak kurang mujarabnya. Walau bagaimanapun, terpulanglah kepada seseorang untuk mengamalkan secara tradisi atau secara moden.

Umpama setitik embun, buku kecil ini diterbitkan adalah untuk memberi panduan, sekurang-kurangnya sedikit maklumat jika ia dapat dimanfaatkan oleh semua pembaca.


Kembali

Tumbuhan Herba: Sumber Perubatan Tradisional Yang Hebat
Penulis: Ayob Ismail
Cetakan Pertama: 2006
ISBN: 983-72-0554-7
Harga: RM 19.00

Buku ini diterbitkan khusus untuk masyarakat di negara ini yang ingin mengetahui tentang keistimewaan dan kelebihan tumbuhan herba dalam merawat pelbagai penyakit.

Tidak dinafikan bahawa tumbuhan herba memainkan peranan besar dalam perubatan tradisional yang mana ia mampu merawat pelbagai penyakit selain dari kaedah perubatan moden. Rawatan melalui kaedah menggunakan tumbuhan herba ini diakui berkesan dan ia telah diamalkan oleh pengamal-pengamal perubatan tradisional sejak turun-temurun.

Kembali

Khazanah Herba: Koleksi Perubatan Tradisional Yang Hebat Dan Petua Orang Tua-Tua
Penulis: Ayob Ismail
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0506-7
Harga: RM 19.00

Penerbitan buku ini tepat pada masanya dan ianya umpama setitik embun demi untuk memberi panduan dan manfaat kepada semua pembaca.

Kembali

Sistem Bekalan Elektrik Dan Pengagihan
Penulis: C Duncan & EG Stocks
ISBN: 967-9959-20-1
Harga: RM 17.50

Buku ini adalah satu daripada 4 jilid yang pendek tentang aspek-aspek asas kejuruteraan elektrik.

Topik-topik yang terdapat dalam jilid ini termasuk bekalan, pengagihan dan kawalan dengan rujukan kepada Peraturan-Peraturan Pendawaian I.E.E. edisi yang ke-15.

Susunatur, penggunaan gambarajah dan lakaran-lakaran ringkas, disertai dengan jawapan pendek dan soalan-soalan ujian pilihan, seharusnya menjadi bantuan yang berharga untuk mempelajari bidang kursus yang berkaitan.


Kembali

Pemasangan Sistem Kabel
Penulis: C Duncan & EG Stocks
ISBN: 967-9959-27-9
Harga: RM 17.50

Buku ini adalah satu daripada 4 jilid yang pendek tentang aspek-aspek asas kejuruteraan elektrik.

Topik-topik yang terdapat dalam jilid ini termasuk penamatan kabel, pemilihan kabel, sistem konduit dan teknik ikatan dengan rujukan kepada Peraturan-Peraturan Pendawaian I.E.E. edisi yang ke-15.

Susunatur, penggunaan gambarajah dan lakaran-lakaran ringkas, disertai dengan jawapan pendek dan soalan-soalan ujian pilihan, seharusnya menjadi bantuan yang berharga untuk mempelajari bidang kursus yang berkaitan.


Kembali

Pemasangan Litar Elektrik
Penulis: C Duncan & EG Stocks
ISBN: 983-72-0518-0
Harga: RM 19.00

Buku ini adalah satu daripada 4 jilid yang pendek tentang aspek-aspek asas kejuruteraan elektrik.

Topik-topik yang terdapat dalam jilid ini termasuk litar loceng, litar jejarian dan gelang dan litar pemanasa dengan rujukan kepada Peraturan-Peraturan Pendawaian I.E.E. edisi yang ke-15.

Susunatur, penggunaan gambarajah dan lakaran-lakaran ringkas, disertai dengan jawapan pendek dan soalan-soalan ujian pilihan, seharusnya menjadi bantuan yang berharga untuk mempelajari bidang kursus yang berkaitan.


Kembali

Proses Pemasangan: Penggunaan Tugas
Penulis: C Duncan & EG Stocks
ISBN: 967-9959-31-7
Harga: RM 17.50

Buku ini adalah sebuah daripada siri 4 buah buku tentang aspek-aspek asas kejuruteraan elektrik.

Dua bab yang pertama adalah mengenai rekabentuk elektrik dan pemasangan serta komunikasi. Tiga bab yang berikutnya, setiap satu megemukakan contoh kerja yang diberikan jawapan dalam teks, diikuti oleh tugasan yang serupa untuk pelajar-pelajar membuatnya. Jenis pemasangan adalah berbeza dalam setiap bab. Keseluruhan rujukan adalah kepada Peraturan-Peraturan Pendawaian I.E.E. edisi yang ke-15.

Susunatur, penggunaan gambarajah dan lakaran-lakaran ringkas, disertai dengan jawapan pendek dan soalan-soalan ujian pilihan, seharusnya menjadi bantuan yang berharga untuk mempelajari bidang kursus yang berkaitan.


Kembali

IEE: Panduan Di Tapak Kerja: Keperluan-Keperluan Bagi Pemasangan Elektrik
Penulis: The Institution of Electrical Engineers, Hitchin, Herts, United Kingdom
ISBN: 983-72-0495-8
Harga: RM 57.50

Buku Panduan Di Tapak Kerja ini diterbitkan secara umum untuk keperluan juruelektrik yang berkemahiran dalam menjalankan kerja pemasangan elektrik.

Segala nasihat dan jadual kerja yang diterangkan dalam buku ini akan menjadi bahan rujukan sekiranya timbul sebarang keraguan dalam menjalankan kerja-kerja pemasangan elektrik.


Kembali

Panduan Juruelektrik
Penulis: John Whitfield
ISBN: 978-983-72-0611-3
Harga: RM 37.50

Kandungan buku ini adalah berdasarkan buku teks "Peraturan Pendawaian Bagi Pemasangan Elektrik IEE". Buku ini adalah padat dan lengkap dengan rajah-rajah dan formula yang menjadikannya sesuatu yang memang patut dimiliki oleh semua juruelektrik di tapak kerja. 

Pengarang buku ini, John Whitfield, merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang ini. Beliau juga merupakan ahli IEE dan CIBSE serta telah mengarang beberapa buah buku tentang pemasangan elektrik yang laris jualannya di pasaran. 


Kembali

Panduan Untuk Membeli Kereta Terpakai Dan Penyelenggaraannya
Penulis: Scott Kilmer
Cetakan Pertama: 2002
ISBN: 983-72-0497-4
Harga: RM 17.50

Buku Panduan Untuk Membeli Kereta Terpakai Dan Penyelenggaraannya diterbitkan khusus buat mereka yang ingin membeli kereta terpakai.

Buku ini menerangkan bagaimana cara untuk memilih dan membeli kereta di kedai yang menjual kereta terpakai. Untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang penipuan dan penyesalan, pembeli dinasihatkan agar mendapatkan bantuan seorang mekanik yang mahir dalam membuat pemilihan dan pembelian kereta terpakai yang baik.


Kembali

Automotif Mekanik: Panduan Membaiki Kereta
Penulis: Jamil Hashim
ISBN: 983-72-0174-6
Harga: RM 32.50

AUTOMOTIF MEKANIK ditulis bagi memenuhi keperluan sebuah buku yang kemaskini yang meliputi kedua-dua teori dan praktikal. Teksnya menyediakan asas semua komponen utama yang meliputi diagnosis, perkhidmatan dan memperbaiki enjin. Ia juga mengajar anda cara-cara membaiki kereta dengan sempurna dan menjadikan anda seorang mekanik automotif.

Kembali

Cara-Cara Membaiki Motosikal
Penulis: Jamil Hashim
ISBN: 983-72-0441-9
Harga: RM 14.00

Apakah yang harus kita lakukan apabila mengendalikan motosikal, secara tiba-tiba ia tidak mampu digerakkan dan enjinnya tiba-tiba mati? Apakah yang harus kita lakukan jika tiba-tiba breknya menahan atau tidak berfungsi, rantainya putus atau lampu isyarat penunjuk arahnya padam? Marah-marah? Berleter sendirian? Timbul perasaan tidak mahu membawanya ke bengkel?

Buku ini menjawab semua permasalahan di atas. Atribut-atribut dan komponen-komponen motosikal diperkenalkan kepada anda dengan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang mencukupi. Berdasarkan contoh-contoh (khusus) kerosakan dan cara-cara mengatasinya serta teknik-teknik membaikinya satu demi satu maka buku ini bukan sahaja dapat membantu semasa kecemasan tetapi juga dapat menambahkan himpunan pengetahuan anda tentang kenderaan berenjin roda dua yang dinamakan motosikal ini. Selain itu, ia juga menerangkan tentang enjin dan komponennya sama ada enjin empat lejang atau dua lejang. Justeru, buku ini dapat meningkatkan kesejahteraan, keselesaan dan keselamatan semasa kita mengendalikan motosikal.


Kembali

Mencari Kerosakan Enjin Diesel & Manual Diagnosis: Semua Jenis Enjin Diesel: Indutri, Pertanian, Automotif, Marin
Penulis: David Ferguson
Cetakan Pertama: 2002
ISBN: 983-72-0485-0
Harga: RM 22.50

Buku Mencari Kerosakan Enjin Diesel & Manual Diagnosis diterbitkan untuk memberi maklumat kepada pengguna yang berminat dalam bidang kejuruteraan enjin dan juga tentang penyelenggaraan serta pembaikan enjin diesel.

Buku ini mengandungi 6 bab yang meliputi beberapa subjek yang berkaitan dengan enjin diesel dan kaedah-kaedah mengawal pengeluaran asap yang berlebihan yang mencemarkan alam sekitar.

Buku ini juga memberi panduan secara urutan untuk menentukan punca dan masalah kerosakan enjin. Langkah-langkah membaik pulih juga diterangkan secara terperinci.


Kembali

Mekanik Industri: Teori & Teknologi
Penulis: Zakaria Saad
Cetakan Pertama: 2002
ISBN: 983-72-0503-2
Harga: RM 19.00

Buku Mekanik Industri ini diterbitkan untuk memberi panduan kepada pelajar tentang pelbagai teori-teori dalam bidang mekanik industri khasnya dan kejuruteraan mekanikal amnya.

Dalam buku ini, dipaparkan pelbagai teori-teori yang mengikut standard yang telah ditetapkan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK). DI samping itu, buku ini dilengkapi dengan gambar rajah-gambar rajah yang ringkas dan huraiannya pula diterangkan dalam bahasa yang mudah difahami.


Kembali

Lukisan Mesin Dalam Unjuran Sudut Pertama
Penulis: R. K. Dhawan
Cetakan Pertama: 2002
ISBN: 983-72-0467-2
Harga: RM 49.50

Buku Lukisan Mesin Dalam Unjuran Sudut Pertama ini diterbitkan sebagai sumber rujukan untuk membantu pelajar khususnya dalam membuat persediaan rapi bagi menghadapi peperiksaan kejuruteraan yang begitu mencabar minda dan kreativiti mereka.

Dalam buku ini juga terdapat banyak teori-teori dan permasalahan yang dihuraikan dengan jelas di samping penggunaan bahasa yang mudah dan menarik.


Kembali

Pemerintah Dan Pemimpin-Pemimpin Kerajaan Malaysia
Penulis: Siti Rosnah Haji Ahmad
Cetakan Pertama: 2006
ISBN: 983-72-0430-3
Harga: RM 145.00 (Kulit Keras)

Buku Pemerintah Dan Pemimpin-Pemimpin Kerajaan Malaysia  adalah suatu penerbitan  yang unggul dan terkini dari Golden Books Centre Sdn. Bhd. Buku ini telah disusun khas untuk membekalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada generasi muda hari ini dan yang akan datang supaya mereka dapat mengenang jasa bakti Pemerintah dan Pemimpin-Pemimpin terdahulu yang telah membina asas kewujudan negara ini dan kemudian mewariskannya kepada pemerintah dan pemimpin yang ada pada hari ini.

Buku ini mengandungi 5 bab yang menghuraikan jawatan, fungsi-fungsi, alat-alat kebesaran, senarai dan profil kesemua Yang di-Pertuan Agong Malaysia dari Yang di-Pertuan Agong Pertama hingga Yang di-Pertuan Agong Kedua Belas. Buku ini juga mengandungi 2 bab mengenai latar belakang dan sejarah perjuangan kesemua Perdana Menteri bermula dari Almarhum Y.M. Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj hingga Y.A.B Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dan Timbalan Perdana Menteri bermula dari Almarhum Tun Abdul Razak Hussein hingga Y.A.B. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Buku penuh berwarna ini disusun mengikut susunan kronologi dengan gambar-gambar bagi kesemua Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri.

Kembali

Raja Permaisuri Agong: Payung Mahkota Ibu Pertiwi
Penulis: Siti Rosnah Haji Ahmad
Cetakan Pertama: 2006
ISBN: 983-72-0458-3
Harga: RM 250.00 (Kulit Keras)

Buku Raja Permaisuri Agong - Payung Mahkota Ibu Pertiwi  ini diterbitkan khusus untuk generasi masa kini yang masih cetek tentang sejarah Raja Permaisuri Agong di Malaysia.

Dalam buku ini diterangkan mengenai sejarah Raja Permaisuri Agong Pertama hingga Raja Permaisuri Agong Kedua Belas. Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah menyaksikan sepuluh Puteri Diraja dan dua wanita kebanyakan bersemayam di atas singgahsana atau takhta Kerajaan yang bergelar Raja Permaisuri Agong. Sebagai wanita pertama negara, Raja Permaisuri Agong telah membentuk satu imej wanita yang bertamadun dan bermartabat tinggi serta berpekerti mulia yang menjadi kebanggaan wanita Malaysia pada hari ini.


Kembali

Pemerintah Dan Pemimpin Kerajaan-Kerajaan Negeri
Penulis: Siti Rosnah Haji Ahmad
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0459-1
Harga: RM 59.00

Buku Pemerintah Dan Pemimpin Kerajaan-Kerajaan Negeri ini diterbitkan khusus untuk generasi muda masa kini yang masih cetek dengan ilmu pengetahuan tentang sejarah perjuangan Pemerintah dan Pemimpin Kerajaan Negeri di Malaysia.

Dalam buku ini diterangkan mengenai perjuangan dan pengorbanan Pemerintah dan Pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah berjuang untuk membina dan mewujudkan sebuah negara berdaulat (Tanah Melayu) sehingga lahirnya sebuah negara Malaysia yang maju, aman dan makmur yang dapat dilihat pada hari ini.


Kembali

56 Tokoh Penemu Yang Paling Berjasa: Pencipta-Pencipta Dalam Sejarah
ISBN: 983-72-0081-2
Harga: RM 9.90

56 Tokoh Penemu Yang Paling Berjasa merupakan sebuah buku pengetahuan am yang sesuai untuk dibaca dan dimiliki oleh setiap pelajar yang ingin menambah pengetahuan am mereka. Buku ini juga dapat membantu pelajar menambah pengetahuan mereka dalam matapelajaran Sejarah.

Selain untuk pelajar, buku ini juga amat berguna untuk perpustakaan sebagai rujukan dan bacaan umum.


Kembali

Senarai 100 Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah
Penulis: Michael H. Hart
Cetakan Pertama: 2004
ISBN: 983-72-0517-2
Harga: RM 39.50

Buku Senarai 100 Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah ini merupakan suatu buku yang ringkas lagi padat mengenai tokoh-tokoh yang hebat dalam sejarah, di mana ia lengkap dengan anekdot, data biografi dan pencapaian yang utama.

Kembali

Mengurus Agenda Abad 21: Cabaran Dan Persiapan Dalam Era Globalisasi
Penulis: Wan Liz Ozman Wan Omar
ISBN: 983-72-0413-3
Harga: RM 29.90

MENGURUS AGENDA ABAD 21 ini membicarakan secara bersepadu isu-isu kontemporari dan futuristik yang sedang dan akan dihadapi oleh Malaysia dalam alaf baru dari perspektif agama, budaya, sosio-ekonomi, gender, keusahawanan dan politik. Pemahaman dan kepekaan kita terhadap isu-isu tersebut akan dapat meningkatkan lagi keyakinan dan ketahanan diri, kompetensi, daya saing dan keiltizaman kita dalam menangani dan mengurus cabaran-cabaran dalam abad ke-21.

Buku ini menghujahkan bahawa usaha untuk membentuk negara Malaysia yang unggul dan par-excellence yang mampu bersaing dalam era globalisasi pada alaf baru menuntut kepada satu anjakan paradigma dan rekayasa (reengineering) sosio-budaya secara holistik di semua peringkat masyarakat. Ianya juga membincangkan konsep hakiki pembangunan dan acuan kemajuan yang perlu diterapkan ke arah pembinaan masyarakat maju yang berteraskan kepada etos dan sistem nilai yang luhur.

Buku ini akan memberi banyak manfaat khasnya kepada golongan pemimpin, budayawan, aktivis sosial, mahasiswa, guru, pentadbir awam, pengurus korporat dan generasi muda dalam usaha untuk mempersiapkan warga masyarakat bagi menghadapi cabaran dan rintangan realiti baru yang semakin kompleks sifatnya dalam abad ke-21.


Kembali

Ruang Dan Waktu
Penulis: Adam Kadir
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0516-4
Harga: RM 25.00

Buku ini mengandungi ulasan-ulasan dan pendapat-pendapat terhadap pelbagai konsep, senario dan peristiwa yang berbentuk kontemporari dan berasaskan fakta dari disiplin ilmu-ilmu tertentu. Pengalaman secara global dan sumber-sumber pembacaan yang dimungkinkan oleh kemudahan-kemudahan akses yang wujud dalam lawatan ke pelbagai tempat dan rantau di sejagatan dunia oleh penulis telah menyumbang kepada buku ini. Perincian buku ini akan mendedahkan bahawa topik-topik yang diliputi menjangkau dari masalah sosio-politik dan sosio-ekonomi kampung kepada isu-isu geo-politik di peringkat Bangsa-Bangsa Bersatu dan hubungan antarabangsa yang lain, termasuk tragedi Afghanistan, Iraq dan Menara Kembar New York.

Kembali

Tatacara Mengendalikan Majlis: Mesyuarat, Perjumpaan, Persidangan dan Perbincangan
Penulis: Jamil Hashim
ISBN: 983-72-0446-X
Harga: RM 19.50

Buku ini adalah khas untuk pengerusi, setiausaha dan bendahari pertubuhan-pertubuhan sukarela dan juga mereka yang mahu memahami prosedur dalam majlis tempatan, perdebatan dan sebagainya. Buku ini menerangkan kekompleksan dan peraturan-peraturan tentang prosedur mesyuarat, perjumpaan, perbincangan dan persidangan. Ahli-ahli jawatankuasa dan para pegawai akan dapat memahami kaedah-kaedah dan sistem-sistem yang berkaitan dengan organisasi mereka sendiri.

Kembali

Uji Anak Anda: Bagaimana mengetahui dan mengukuhkan potensi sebenar anak anda
Penulis: Dr Miriam Stoppard
ISBN: 983-72-0277-7
Harga: RM 47.90

Sebuah buku yang dapat menjawab semua persoalan ibu bapa...
"Bagaimana cara terbaik saya boleh membantu anak saya?""

Ditulis untuk ibu bapa yang mempunyai anak baru lahir hingga ke peringkat sekolah - suatu masa yang amat penting untuk pengetahuan - Uji Anak Anda menunjukkan anda bagaimana untuk menaksir kemampuan, memberi penjelasan skil-skil yang perlu dikuasai dan perindan bagaimana menolong anak anda mencapai potensinya.

Padat dengan idea-idea untuk permainan, aktiviti-aktiviti dan permainan yang mengalakkan sifat ingin tahu, pengujikajian dan kecekapan. 


Kembali

Atlas Dunia: Panduan Kepada Negara-Negara Merdeka Dunia Termasuk Bendera-Bendera Kebangsaannya
Cetakan Pertama: 2003
ISBN: 983-72-0452-4
Harga: RM 32.50

Atlas Dunia - direka bentuk untuk memberi penjelasan terkini tentang keadaan geografi negara-negara di dunia yang telah banyak berlaku perubahan. Peta, bendera dan statistik yang berkaitan dengan keluasan, penduduk dan sebagainya di samping penerangan yang ringkas dan padat serta mudah, amat berguna kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi ataupun di pejabat-pejabat.

Peta-peta ini dipersembahkan dengan jelas dan lengkap sebagai panduan bagi negara-negara di dunia yang baru mencapai kemerdekaan termasuk negara-negara yang baru wujud pada awal tahun 1990-an. Selain daripada itu, ia juga disusun mengikut abjad iaitu dari Afghanistan hingga ke Zimbabwe menggunakan bahasa Inggeris sejajar dengan penggunaannya pada masa kini di seluruh dunia. Penerangan tentang benua juga disertakan sebagai pengenalan kepada negara-negara yang disebutkan.


Kembali

Belajar Bermain Golf Dalam Seminggu
Penulis: Peter Oosterhuis & Richard Stafford
Cetakan Di semak Semula: 2005
ISBN: 983-72-0333-1
Harga: RM 27.50

Belajar Bermain Golf Dalam Seminggu memperkenalkan anda kepada sukan yang paling popular di dunia. Buku ini meliputi bukan sahaja teknik-teknik asas bermain tetapi juga kecekapan bermain, iaitu bagaimana memperolehi handikap dan menganggotai kelab-kelab golf.

Buku ini juga menerangkan semua aspek permainan golf dengan ilustrasi berwarna, dari membeli alat, merancang latihan sehinggalah kepada asas dan teknik serta etiket permainan golf.


Kembali

Melukis Kenderaan
Penulis: Victor Gibbs
ISBN: 983-72-0256-4
Harga: RM 9.90

Buku lukisan bermaklumat ini mempunyai visual yang tinggi dan pendekatan yang praktikal. Dengan bantuan cara melukis langkah-demi-langkah, pengarang (semuanya melibatkan artis-artis profesional atau guru-guru) menjelaskan dengan terang dan ringkas lagi padat bagaimana menggunakan pensel, pen dan dakwat, Conte dan arang.

Siri ini meliputi bidang komprehensif subjek-subjek yang popular dan setiap tajuk mengandungi seksyen-seksyen berkaitan bahan-bahan, kandungan, perspektif dan teknik melukis yang berbeza - tradisional dan inovatif. 

Sila klik di sini untuk senarai lengkap judul-judul dalam siri lukisan ini.


Kembali

Panduan Surat-Menyurat Bisnes: Dengan Cara Mengalamatkan Surat Dan Contoh-Contoh Yang Komprehensif
Penulis: Jim Dugger & Jamil Hashim
ISBN: 978-983-72-0571-0
Harga: RM 17.50

Buku ini diterbitkan khusus untuk memberi suatu panduan kepada ahli-ahli bisnes yang sibuk dalam mengharungi segala aktiviti perniagaan mereka saban hari.

Dalam buku ini, empat pertimbangan penting yang perlu ada dalam sesuatu surat perniagaan, iaitu subjek, pembaca, tujuan dan gaya atau susunan dititik beratkan.

Buku ini adalah suatu manual yang efektif dalam membantu ahli-ahli bisnes menulis sesuatu surat dalam menjalankan perniagaan dan sebagainya.


Kembali
Kamus Arab (B.Melayu - B.Arab, 
B.Arab - B. Melayu)

Penyusun: Baharom Ismail
ISBN: 978-983-72-0583-3
Harga: RM 25.00

Kamus ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang mempelajari Bahasa Arab di pelbagai peringkat pengajian sama ada mereka yang menuntut di peringkat rendah, menengah mahupun di institusi pengajian tinggi.

Keistimewaan kamus ini adalah seperti berikut:
Susunan abjad atau huruf yang teratur
Lengkap dengan makna yang jelas
Mudah difahami oleh pengguna

Kembali

Kamus Mandarin (B.Malaysia - B.Mandarin, 
B.Mandarin - B. Malaysia)

Penyusun: Simon Chua
Terbitan Pertama: 2007
ISBN: 978-983-72-0586-4
Harga: RM 13.50

Kamus ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang mempelajari Bahasa Arab di pelbagai peringkat pengajian sama ada mereka yang menuntut di peringkat rendah, menengah mahupun di institusi pengajian tinggi.

Keistimewaan kamus ini adalah seperti berikut:
Susunan abjad atau huruf yang teratur
Lengkap dengan makna yang jelas
Mudah difahami oleh pengguna

Kembali

Masalah Haid Dan Pendarahan Wanita
Penulis: Dr. Mohd Rushdan Bin Md. Noor
Terbitan Pertama: 2008
ISBN: 978-983-72-0596-3
Harga: RM 42.50

Haid merupakan salah satu proses fisiologi yang sangat unik dan kompleks di dalam kehidupan seseorang wanita. Haid juga mempunyai kaitan dengan kesuburan dan kesihatan tubuh badan seseorang wanita.

Maslah haid dan pendarahan faraj boleh mendatangkan implikasi yang besar ke atas kehidupan seseorang wanita bukan sahaja dari aspek fizikal tetapi juga dari segi psikologi dan seksual.

Buku ini memaparkan panduan lengkap dan menyeluruh mengenai semua aspek haid dan permasalahannya termasuk kaedah-kaedah rawatan yang terkini dan juga membicarakan tentang haid dari perspektif agama Islam.

Kembali
Menopaus (Putus Haid) : Panduan Lengkap Untuk Wanita
Penulis: Dr. Mohd Rushdan Bin Md. Noor
Terbitan Pertama: 2009
ISBN: 978-983-72-0627-4
Harga: RM 42.50

Menopaus adalah haid terakhir yang dialami oleh seseorang wanita. Dari titik tolak inilah mereka akan mengharungi satu fasa kehidupan yang penuh dengan cabaran, bukan sahaja dari aspek fizikal tetapi juga emosi, psikologi dan seksual. Menopaus yang tidak ditangani dengan sewajarnya boleh menyebabkan berbagai-bagai masalah iaitu dari segi fizikal, psikologikal dan seksual. Kesemua masalah-masalah ini sebenrnya mempunyai kaedah-kaedah pencegahan serta rawatan yang kebanyakannya sangat mudah dan berkesan untuk ditangani.

Buku ini memaparkan dengan lengkap panduan-panduan yang dapat diamalkan oleh setiap wanita dalam menghadapi usia menopaus supaya kualiti kehidupan mereka menjadi lebih baik di samping mereka dapat terus menyumbang kepada produktiviti negara. Panduan-panduan yang dinyatakan di dalam buku ini adalah berdasarkan kepada bukti kajian saintifik terkini. Pembaca juga berpeluang untuk mengetahui apakah pandangan perubatan moden terhadap kaedah-kaedah rawatan komplementari dan alternatif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan menopaus. 

Kembali
Pertuturan Bahasa Rusia Cepat dan Mudah
Penulis: Dr. Victor A. Pogadaev
Terbitan Pertama: 2009
ISBN: 978-983-72-0634-2
Harga: RM 17.50

Buku ini diterbitkan khusus bagi para pelajar yang berminat untuk mengambil subjek bahasa Rusia di institusi pengajian tinggi di negara ini. Buku ini mengandungi 50 bab kesemuanya. Ia berkisar tentang rutin atau kehidupan harian masyarakat dalam pelbagai situasi dan lokasi yang berbeza. Dalam buku ini, ayat bahasa Malaysia yang diikuti dengan transliterasi bahasa Rusia dan juga bahasa Rusianya adalah untuk memudahkan lagi pemahaman para pelajar bagi menguasai bahasa ini dengan cepat.

Buku ini juga wajar dijadikan sebagai suatu panduan bagi para pelancong dari Malaysia yang ingin melawati negara Rusia dan juga sebaliknya. 

Kembali
Teknik Belajar Dan Lulus Dalam Peperiksaan
Penulis: Sherina
ISBN: 983-72-0402-8
Harga: RM 12.50

Dalam dunia ini, tidak ada pelajar yang bodoh. Hanya pelajar yang malas sahaja yang akan menjadi bodoh. Jika anda seorang pelajar yang kurang pandai, jangan bimbang. Anda mampu menjadi seorang pelajar yang bijak bistari jika anda rajin berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Namun usaha anda mungkin tidak berkesan andainya anda tidak menerapkan teknik atau kaedah belajar yang betul atau membuat persediaan yang sistematik bagi menghadapi sesuatu peperiksaan. Buku "Teknik Belajar dan Lulus Dalam Peperiksaan" adalah panduan terbaik untuk anda.

Kembali
Cinta Poligami: Isteri Tua vs Isteri Muda
Penulis: Puteri Areesya
Cetakan Pertama: 2013
ISBN: 978-983-72-0644-1
Harga: RM 15.00

Benarkah poligami melunturkan kemanisan cinta, memusnahkan keharmonian rumah tangga dan meruntuhkan institusi keluarga?

Respon isteri bila suami nak kahwin lagi, semakin ghairah menghias diri. Ada yang sanggup melanggar batasan agama. berhabis beribu ringgit, jumpa bomoh dan mandi bunga.

Apakah benar, isteri pertama selalu teraniaya? Isteri muda seksi, bergaya dan menggoda sentiasa bahagia. Apakah rela isteri muda berkorban jiwa seperti isteri pertama?

Banyak juga 'cinta poligami' membawa bahagia. Isteri-isteri macam saudara. Tinggal serumah, tak pernah sengketa. Hebat suami ni! Apa rahsianya?

'CINTA POLIGAMI: ISTERI TUA VS ISTERI MUDA' menjawab persoalan yang anda ingin cari.


Kembali